TARTALOM

 

BEVEZETÉS . 3

I. A szépirodalmi szöveg mint a befogadás tárgya . 5

1. Az irodalmi mű szövegének rétegei . 9

2. Az irodalmi élmény létrejöttének feltételei 12

3. A befogadás mechanizmusa és szintjei 16

II. SZINTETIKUS OLVASÁS (SZÖVEGÉRTÉS) IDEGEN NYELVEN 20

1. Az idegen nyelvű szintetikus olvasás általános sajátosságai 20

2. Az idegen nyelvű szépirodalmi szövegek olvasásának sajátosságai 32

III. SZÉPIRODALMI SZÖVEGEK A HAZAI IDEGEN-NYELV-OKTATÁSBAN 42

IV. A BEFOGADÁSI MECHANIZMUS ÉS A BEFOGADÁSI SZINTEK VIZSGÁLATA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI OROSZ SZAKKOLLÉGISTA HALLGATÓKNÁL 51

1. A lexikai ismeretek szintje 57

2. A fordítás értékelése 58

3. A kérdőívre adott válaszok feldolgozása 67

ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK 80

IRODALOMJEGYZÉK 82