Soros Tivadar:

ÁLARCBAN. Nácivilág Magyarországon

21 cm, 279 oldal

A nyomtatott kiadás elfogyott, az elektronikus kiadás ára (pdf-formátumban) 1000 Ft
 

A kötet szerzője Soros György édesapja. Emlékiratában azt beszéli el, miként élte át a Soros család Budapesten 1944/45 telét, a nyilas rémuralom hónapjait.

A kötethez Soros György írt előszót, s ebben azt állítja, hogy életének legboldogabb szakasza volt ez a néhány hónap... — talán ez az állítás is sejteti, hogy egy rendkívüli könyvet vehet kézbe az olvasó...

KÖZszolgálat – pedagógushivatás. Rozsondai Zoltán a magyar tanítóképzésért és megújításáért. Szövényi Zsolt előszavával és Donáth Péter kísérő tanulmányával.

20 cm, 351 oldal.

A nyomtatott kiadás elfogyott, az elektronikus kiadás ára 1500 Ft (CD-n).

A kötet Rozsondai Zoltán (1902—1994) életútjának bemutatásán túl áttekintés ad az 1940—1960-as évek oktatáspolitikájának a fő tendenciáiról is. Tartalom.

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI. (A 2003. szeptember 26-án rendezett óvodapedagógiai konferencia anyaga.)

Szerkesztette: Jávorné Kolozsváry Judit.

20 cm, 178 oldal.

A nyomtatott kiadás elfogyott, az elektronikus kiadásé (e-mailhez csatolva) 800 Ft.

A kötetben található 10 tanulmány áttekinti az óvodai munka minden fontosabb területét. Tartalom.

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KÖZLEMÉNYEK I.

Szerkesztette Bollókné Panyik Ilona.

20 cm, 151 oldal.

A nyomtatott kiadás elfogyott, az elektronikus kiadás ára (e-mailhez csatolva) 800 Ft.

A változatos tartalmú tanulmánykötet (Élmények a játék nyelvén, A 7-8 éves gyerekek képi kreativitása, Az anya—gyermek kapcsolat megjelenése a hagyományos és a modern tárgyi kultúrában stb.) az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kara hallgatóinak munkáit tartalmazza. Tartalom.

FILOZÓFIA—MŰVELŐDÉS—TÖRTÉNET 2004. Szerkesztette Donáth Péter és Farkas Mária.

20 cm, 277 oldal.

A nyomtatott kiadás elfogyott, az elektronikus kiadás ára (e-mailhez csatolva) 800 Ft.

Izgalmas filozófiai, kommunikációelméleti és nyelvészeti kérdések, a hazai pedagógusmozgalmak és pedagógusszervezetek 20. századi története, a 20. század eleji népiskolai történelemtanítás, történelmi műveltségünk természete -– a színes tartalmú tanulmánykötet a társadalomtudományok széles spektrumát fogja át. Tartalom.

A MODERN RETORIKAI BIZONYÍTÁS. Szerkesztette A. Jászó Anna és Aczél Petra.

24 cm, 232 oldal.

A nyomtatott kiadás ára 2240 Ft, az elektronikus kiadásé (e-mailhez csatolva) 800 Ft.

A kötet tartalmazza a negyedik Kossuth-szónokverseny valamennyi beszédét (a díjnyertes beszédeknek az elemző értékelését is), továbbá a verseny mellett megrendezett tudományos konferencia előadásainak az írott változatát.  Tartalom.

A SZÓNOKI BESZÉD KIDOLGOZÁSA. Szerkesztette A. Jászó Anna és Aczél Petra.

24 cm, 232 oldal.

A nyomtatott kiadás ára 2310 Ft, az elektronikus kiadásé (e-mailhez csatolva) 800 Ft.

A kötet tartalmazza az ötödik Kossuth-szónokverseny valamennyi beszédét (a díjnyertes beszédeknek az elemző értékelését is), továbbá a verseny mellett megrendezett tudományos konferencia előadásainak az írott változatát. Tartalom.

ÉNEK—ZENE—NEVELÉS. Szerkesztette Döbrössy János.

20 cm, 208 oldal.

A nyomtatott kiadás ára 1680 Ft, az elektronikus kiadásé (e-mailhez csatolva) 800 Ft.

A kötet szerzői – az ELTE TÓFK ének-zenei tanszékének oktatói – a zenei nevelés különböző területeit tekintik át tanulmányaikban. Tartalom.

GYERMEK—NEVELÉS—PEDAGÓGUSKÉPZÉS 2004. Szerkesztette Bollókné Panyik Ilona.

20 cm, 258 oldal.

A nyomtatott kiadás ára 1890 Ft, az elektronikus kiadásé (e-mailhez csatolva) 800 Ft.

A kötet szerzői – az ELTE TÓFK neveléstudományi tanszékének oktatói – a nevelés és a pedagógusképzés különböző területeit tekintik át tanulmányaikban. Tartalom.