TARTALOM

Előszó (Donáth Péter, Hangay Zoltán) 137

Filozófia – nyelv – irodalom

Benczik Vilmos

Írásbeliség és nyelvfejlődés 139

Bayer Miklós

A dráma néhány időszerű műnemi és műfaji kérdéséről 139

Századunk öröksége

Kelemen Elemér

Gondolatok a magyar tanítóképzés kettős évfordulóján 153

Bollókné Panyik Ilona

A “Magyar Tanítóképző” című egyesületi folyóirat bemutatása (1886–1944) 165

Demeter Katalin

A természettudományok népiskolai tanításának elvei Magyarországon a

dualizmus korában 185

Farkas Mária

Szemléletformálás és értékközvetítés a népiskolai történelemoktatásban a

századfordulón (tantervek és olvasókönyvek tükrében) 117

A jelen fogságában – a jövő vonzásában

Bauer Béla

Pályakezdő vállalkozók a kilencvenes években. Egy szociológiai felmérés

tapasztalatai 145

Kraiciné Szokoly Mária

A magyarországi felnőttoktatás, pedagógus-továbbképzés módszertani

megújításának szükségességéről 163

Vendégoldal

T. Kiss Tamás

Egy méltatlanul elfeledett européer. Gróf Apponyi Albert politikusi

magatartásáról és kultúrpolitikájáról 185

A kötet szerzői és szerkesztői 206