HEGEDÜS GÉZA

A magyar irodalom arcképcsarnoka

 

 

TARTALOM:

 

I. kötet

Előszó

Janus Pannonius (1434–1472)

Heltai Gáspár (1490–1574)

Sylvester János (1504–1551)

Tinódi Sebestyén (1505–1556)

Bornemisza Péter (1535–1584)

Balassi Bálint (1554–1594)

Rimay János (1570–1631)

Pázmány Péter (1570–1637)

Szenci Molnár Albert (1574–1634)

Zrínyi Miklós (1624–1664)

Gyöngyösi István (1629–1704)

Bethlen Miklós (1642–1716)

Petrőczi Kata Szidónia (1662–1708)

Rákóczi Ferenc (1676–1735)

Mikes Kelemen (1690–1761)

Amadé László (1703–1764)

Faludi Ferenc (1704–1779)

Ráday Gedeon (1713–1792)

Orczy Lőrinc (1718–1789)

Gvadányi József (1725–1801)

Báróczi Sándor (1735–1809)

Baróti Szabó Dávid (1739–1819)

Dugonics András (1740–1818)

Rájnis József (1741–1812)

Barcsay Ábrahám (1742–1806)

Bessenyei György (1742–1811)

Révai Miklós (1750–1807)

Virág Benedek (1754–1830)

Ányos Pál (1756–1784)

Verseghy Ferenc (1757–1822)

Kazinczy Ferenc (1759–1831)

Bacsányi János (1763–1845)

Édes Gergely (1763–1847)

Fazekas Mihály (1766–1828)

Szentjóbi Szabó László (1767–1795)

Kármán József (1769–1795)

Dayka Gábor (1769–1796)

Kisfaludy Sándor (1772–1844)

Csokonai Vitéz Mihály (1773–1805)

Berzsenyi Dániel (1776–1836)

Vitkovics Mihály (1778–1829)

Szemere Pál (1785–1861)

Fáy András (1786–1864)

Ungvárnémeti Tóth László (1788–1820)

Kisfaludy Károly (1788–1830)

Kölcsey Ferenc (1790–1838)

Katona József (1791–1830)

Jósika Miklós (1794–1865)

Aranyosrákosi Székely Sándor (1797–1854)

Vörösmarty Mihály (1800–1855)

Czuczor Gergely (1800–1866)

Bajza József (1804–1858)

Hugó Károly (1806–7877)

Vajda Péter (1808–1846)

Nagy Ignác (1810–1854)

Teleki László (1811–1861)

Garay János (1812–1853)

Kuthy Lajos (1813–1864)

Eötvös József (1813–1871)

Obernyik Károly (1814–1855)

Kemény Zsigmond (1814–1875)

Szigligeti Ede (1814–1878)

Tompa Mihály (1817–1868)

Arany János (1817–1882)

Lauka Gusztáv (1818–1902)

Czakó Zsigmond (1820–1847)

Kerényi Frigyes (1822–1852)

Petőfi Sándor (1823–1849)

Madách Imre (1823–1864)

Vas Gereben (1823–1868)

Jókai Mór (1825–1904)

Lévay József (1825–1918)

Gyulai Pál (1826–1909)

Vajda János (1827–1897)

Tóth Kálmán (1831–1881)

Tolnai Lajos (1837–1902)

Csiky Gergely (1842–1891)

Eötvös Károly (1842–1916)

Csepreghy Ferenc (1842–1880)

Rákosi Jenő (1842–1929)

Kiss József (1843–1921)

Arany László (1844–1898)

Toldy István (1844–1919)

Dóczi Lajos (1845–1919)

Mikszáth Kálmán (1847–1910)

Gozsdu Elek (1849–1919)

Pósa Lajos (1850–1914)

Endrődi Sándor (1850–1920)

Ábrányi Emil (1851–1920)

Petelei István (1852–1910)

Vargha Gyula (1853–1929)

Iványi Ödön (1854–1893)

Czóbel Minka (1854–1943)

Reviczky Gyula (1855–1889)

Komjáthy Jenő (1858–1895)

Rudnyánszky Gyula (1858–1913)

Rákosi Viktor (1860–1923)

Sebők Zsigmond (1861–1916)

Ambrus Zoltán (1861–1932)

Kozma Andor (1861–1933)

Szabolcska Mihály (1862–1930)

Justh Zsigmond (1863–1894)

Gárdonyi Géza (1863–1922)

Bródy Sándor (1863–1924)

Herczeg Ferenc (1863–1954)

Kabos Ede (1864–1923)

Zempléni Árpád (1865–1919)

Tömörkény István (1866–1917)

Palágyi Lajos (1866–1933)

Kóbor Tamás (1867–1942)

Cholnoky Viktor (1868–1912)

 

II. kötet

Szomory Dezső (1869–1944)

Ignotus (1869–1949)

Makai Emil (1870–1901)

Thury Zoltán (1870–1906)

Csizmadia Sándor (1871–1929)

Heltai Jenő (1871–1957)

Bánffy Miklós (1873–1950)

Lovik Károly (1874–1915)

Szilágyi Géza (1875–1958)

Szini Gyula (1876–1932)

Révész Béla (1876–1944)

Ady Endre (1877–1919)

Nagy Endre (1877–1938)

Krúdy Gyula (1878–1933)

Molnár Ferenc (1878–1952)

Cholnoky László (1879–1929)

Móra Ferenc (1879–1934)

Móricz Zsigmond (1879–1942)

Szabó Dezső (1879–1945)

Kaffka Margit (1880–1918)

Biró Lajos (1880–1948)

Hatvany Lajos (1880–1961)

Lengyel Menyhért (1880–1974)

Oláh Gábor (1881–1942)

Dudka Ákos (1881–1974)

Somlyó Zoltán (1882–1937)

Gellért Oszkár (1882–1967)

Juhász Gyula (1883–1937)

Babits Mihály (1883–1941)

Kemény Simon (1883–1945)

Nagy Lajos (1883–1954)

Kós Károly (1883–1977)

Gyóni Géza (1884–1917)

Nagy Zoltán (1884–1945)

Balázs Béla (1884–1949)

Gábor Andor (1884–1953)

Laczkó Géza (1884–1953)

Szép Ernő (1884–1953)

Kosztolányi Dezső (1885–1936)

Tóth Árpád (1886–1928)

Karinthy Frigyes (1887–1938)

Áprily Lajos (1887–1967)

Kassák Lajos (1887–1968)

Török Gyula (1888–1918)

Csáth Géza (1888–1919)

Emőd Tamás (1888–1938)

Füst Milán (1888–1968)

Tersánszky Józsi Jenő (1888–1968)

Berde Mária (1889–1949)

Nyírő József (1889–1953)

Sík Sándor (1889–1963)

Keleti Arthúr (1889–1969)

Hunyady Sándor (1890–1942)

Komját Aladár (1891–1937)

Zilahy Lajos (1891–1974)

Nadányi Zoltán (1892–1955)

Szántó György (1893–1961)

Szabó Pál (1893–1969)

Déry Tibor (1894–1977)

Zsolt Béla (1895–1949)

Illés Béla (1895–1975)

Lengyel József (1896–1975)

Barta Sándor (1897–1938)

Pap Károly (1897–1945)

Tamási Áron (1897–1966)

Veres Péter (1897–1970)

Fodor József (1898–1973)

Gulyás Pál (1899–1944)

Sárközi György (1899–1945)

Kodolányi János (1899–1969)

Palasovszky Ödön (1899–1980)

Szabó Lőrinc (1900–1957)

Remenyik Zsigmond (1900–1962)

Boross Elemér (1900–1972)

Körmendi Ferenc (1900–1972)

Háy Gyula (1900–1975)

Passuth László (1900–1979)

Márai Sándor (1900–1989)

Szerb Antal (1901–1945)

Németh László (1901–1975)

Illyés Gyula (1902–1983)

Illés Endre (1902–1986)

Rideg Sándor (1903–1966)

József Attila (1905–1937)

Rejtő Jenő (1905–1943)

Hollós Korvin Lajos (1905–1971)

Tamkó Sirató Károly (1905–1980)

Zelk Zoltán (1906–1981)

Dsida Jenő (1907–1938)

Gelléri Andor Endre (1907–1945)

Jankovich Ferenc (1907–1971)

Szentkuthy Miklós (1908–1988)

Radnóti Miklós (1909–1944) J

Keszthelyi Zoltán (19052–1974)

Koroda Miklós (1909–1978)

Bóka László (1914–1964)

Keszi Imre (1910–1974)

Vas István (1910–1991)

Darvas József (1912–1974)

Örkény István (1912–1979)

Thurzó Gábor (1912–1979)

Szabó Zoltán (1912–1984)

Ottlik Géza (1912–1991)

Vándor Lajos (1913–1945)

Weöres Sándor (1913–1980)

Devecseri Gábor (1917–1971)

Sarkadi Imre (1921–1961)

Pilinszky János (1921–1981)

Váci Mihály (1924–1970)

Nagy László (1925–1978)

Simon István (1926–1975)