A könyvek megrendelhetők az alábbi címen:

trezorkiado@t-online.hu
Frissítve 2016. október 10-én!

 

Cs. Nagy Lajos:

ALAPFOKÚ HELYESÍRÁSI GYAKORLÓKÖNYV 3–8. osztály

208 oldal, 21 cm * Iskolai ár: 1000 Ft * Bolti ár: 1200 Ft

Az általános iskolai helyesírási tananyagot oldott nyelvezetű szabályokkal bemutató kötet 1970 gyakorlómondatot és 245 diktálásra szánt gyakorlószöveget tartalmaz. Eddig tíz kiadása jelent meg 195 000 példányban.

 

Cs. Nagy Lajos:

NYELVTANI ELEMZÉSI GYAKORLÓKÖNYV 3–4. osztály

176 oldal, 21 cm * Iskolai ár: 800 Ft * Bolti ár: 1000 Ft

A kötet osztályokra bontva, ezen belül nyelvtani témakörök szerint csoportosítva közöl mintegy 350 feladatot, amelyek kb. felének a levezetett megoldása is megtalálható a könyv végén. Eddig tíz kiadása jelent meg 198 000 példányban.

 

Cs. Nagy Lajos:

NYELVTANI ELEMZÉSI GYAKORLÓKÖNYV 5–6. osztály

176 oldal, 21 cm * Iskolai ár: 800 Ft * Bolti ár:1000 Ft

A kötet osztályokra bontva, ezen belül nyelvtani témakörök szerint csoportosítva közöl mintegy 320 feladatot, amelyek kb. felének a levezetett megoldása is megtalálható a könyv végén. Eddig 8 kiadása jelent meg 156 000 példányban.

 

Cs. Nagy Lajos:

NYELVTANI ELEMZÉSI GYAKORLÓKÖNYV 7–8. osztály

264 oldal, 21 cm * Iskolai ár: 1000 Ft * Bolti ár: 1200 Ft

A kötet osztályokra bontva, ezen belül nyelvtani témakörök szerint csoportosítva közöl mintegy 300 feladatot, amelyek kb. felének a levezetett megoldása is megtalálható a könyv végén. Eddig hétkiadása jelent meg 135 000 példányban.

 

 

 

Cs. Nagy Lajos:

MAGYAR NYELVI MUNKAFÜZET 1–2. osztály

88 oldal, 21 cm * Iskolai ár: 600 Ft Bolti ár: 750 Ft

A legkisebbek részére készült munkafüzet 74 játékos, változatos és gondolkodtató gyakorlatot tartalmaz közel 200 kép és rajz kíséretében. Szemet gyönyörködtető, színpompás borító; a belső oldalak kék, piros és zöld színű nyomással készültek.

 

Cs. Nagy Lajos:

NYELVTANI ELEMZÉSI MUNKAFÜZET 3–4. osztály

64 oldal, 21 cm * Iskolai ár: -  * Bolti ár: -  

70 nyelvtani feladatot tartalmaz osztályonkénti bontásban, amelyek gyakorlásra és ellenőrzésre egyaránt alkalmasak.

KIFOGYOTT!

 

A nagy sikerű munkafüzet átdolgozott, korszerűsített változata.

 

24 cm, 96 oldal, a belső oldalak is színes nyomásúak. Iskolai ára 960 Ft * bolti ára 1100 Ft

 

 

Tartalomjegyzék

 

Mutatványoldalak

 

 

Cs. Nagy Lajos:

NYELVTANI ELEMZÉSI MUNKAFÜZET 5–6. osztály

96 oldal, 21 cm * Iskolai ár: 600 Ft * Bolti ár: 750 Ft

100 nyelvtani feladatot tartalmaz osztályonkénti bontásban, amelyek gyakorlásra és ellenőrzésre egyaránt alkalmasak.

 

Cs. Nagy Lajos:

HELYESÍRÁSI MUNKAFÜZET 5–6. osztály

80 oldal, 21 cm * Iskolai ár: - * Bolti ár: -

Kifogyott!

A helyesírási készség fejlesztését kiemelten szolgáló, gyakoroltatásra és ellenőrzésre egyaránt alkalmas feladatokat tartalmaz.

 

Cs. Nagy Lajos:

NYELVTANI ELEMZÉSI MUNKAFÜZET 7–8. osztály

111 oldal, 24 cm * Iskolai ár: 650 Ft * Bolti ár: 800 Ft

A munkafüzet a mondattani ismereteket gyakoroltatja: 7. osztályban a mondatrészek felismerését, 8. osztályban az összetett mondatok fajtáit. 

 

Cs. Nagy Lajos:

HELYESÍRÁSI MUNKAFÜZET 7–8. osztály

125 oldal, 21 cm * Iskolai ár: 600 Ft * Bolti ár: 750 Ft

A munkafüzet az egyszerű mondatot záró, a mondatrészek közötti, valamint a mondatba ékelődés írásjeleinek használatát gyakoroltatja. 

 

Cs. Nagy Lajos:

HELYESÍRÁSI GYAKORLÓKÖNYV (Középiskolásoknak)

400 oldal, 21 cm * Iskolai ár: 1300 Ft * Bolti ár: 1550 Ft

A gyakorlókönyv jól tanulható szövegezésben tartalmazza a magyar helyesírás valamennyi szabályát. E szabályok alkalmazását 2757 gyakorlómondattal szemlélteti, majd 354 diktálásra szánt gyakorlószöveget közöl. (Részlet)

 

Cs. Nagy Lajos:

HELYESÍRÁSI GYAKORLÓKÖNYV

396 oldal, 21 cm * Bolti ár: 1890 Ft

A nagy sikerű gyakorlókönyv (150 ezer eladott példány) új, átdolgozott kiadása A magyar helyesírás szabályai („akadémiai helyesírási szabályzat”)

12. kiadásához készült. A kötet 2788 gyakorlómondata és 354 gyakorlószövege segít elsajátítani az új helyesírási szabályokat.

 

Hangay Zoltán (szerk.):

MAGYAR NYELVI GYAKORLÓKÖNYV (Középiskolásoknak)

360 oldal, 21 cm * Iskolai ár: - * Bolti ár: -

A kötet a magyar nyelvtan egészét felölelően — nyelvtani témakörök szerinti csoportosításban — mintegy 600 feladatot tartalmaz, s ezek közül kb. 400-nak a levezetett megoldását is közli.

KIFOGYOTT!

 

Tánczos Krisztina:

KÖZÉPISKOLÁBA KÉSZÜLÖK!

GYAKORLÓKÖNYV MAGYAR NYELVBŐL

144 oldal + 24 oldal feladatmegoldás, 21 cm * Iskolai ár: 900 Ft * Bolti ár: 1000 Ft

A kötet tartalmazza az általános iskolai magyar nyelvi tananyag áttekintését, valamint 255 ötletes gyakorlatot. Külön füzetben szerepel a feladatok megoldása.

 

Magassy László:

LEÍRÓ MAGYAR NYELVTAN a nyolcosztályos gimnáziumok I–IV. osztálya és az általános iskolák 5–8. osztálya számára

136 oldal, 24 cm, kötve * Iskolai ár: 820 Ft * Bolti ár: 930 Ft

A tartalmilag és módszertanilag kiváló tartós tankönyv az alábbi feladatgyűjteményekkel együtt használva a jobb képességű tanulócsoportok számára ajánlott.

 

Magassy László – Magassyné Molnár Katalin:

GYAKORLATOK, FELADATOK I. a nyolcosztályos gimnáziumok I. osztálya és az általános iskolák 5. osztálya számára

72 oldal, 24 cm * Iskolai ár: 200 Ft Bolti ár: 250 Ft

Az alsó tagozatos tananyag ismétlését szolgáló gyakorlatok után a beszéd és kommunikáció témáját dolgozzák fel ötletes feladatok, majd a jelek, a nyelvi jelek, a szöveg és a szövegalkotás kérdései következnek

 

Magassy László:

GYAKORLATOK, FELADATOK II. a nyolcosztályos gimnáziumok II. osztálya és az általános iskolák 6. osztálya számára

56 oldal, 24 cm * Iskolai ár: 200 Ft Bolti ár: 250 Ft

A feladatok témakörei: magánhangzók, mássalhangzók, szótag, nyelvzene, szóalaktani ismeretek.

 

Magassy László:

GYAKORLATOK, FELADATOK III. a nyolcosztályos gimnáziumok III. osztálya és az általános iskolák 7. osztálya számára

56 oldal, 24 cm * Iskolai ár: 200 Ft Bolti ár: 250 Ft

A feladatok témakörei: állandósult szószerkezetek, alak és jelentés, szófajok. A feladatok kitérnek a nyelvhelyességi, helyesírási és stilisztikai kérdésekre is.

 

Magassy László – Magassyné Molnár Katalin:

GYAKORLATOK, FELADATOK IV. a nyolcosztályos gimnáziumok IV. osztálya és az általános iskolák 8. osztálya számára

68 oldal, 24 cm * Iskolai ár: 200 Ft Bolti ár: 250 Ft

Témakörök: egyszerű mondat, mondatrészek, összetett mondat, szövegtan. A gyűjteményt a “100 kérdés a magyar nyelvtan köréből” című fejezet zárja.


 

 

N. Császi Ildikó:

PÉLDASZÖVEGEK A MAGYAR NYELVTAN TANÍTÁSÁHOZ

2–8. osztály

152 oldal, 21 cm * Iskolai ár: 700 Ft, bolti ár: 800 Ft

Osztályonkénti bontásban — ezen belül nyelvtani témakörök szerint csoportosítva — közöl olyan szövegeket, amelyek nagy számban tartalmazzák a szóban forgó nyelvtani jelenséget, s ezzel mentesíti a pedagógust az időigényes keresgéléstől.